SabaX

"ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТӨВ"-ИЙН ЦОГЦ ШИЙДЭЛ

SabaX нь сүүлийн үеийн технологид суурилсан хэрэглэгчтэй харилцах төвийн (Contact Center) үйлчилгээг санал болгохын зэрэгцээ хэрэглэгчийн үйлчилгээний менежмент шийдлийг (CRM) цогцоор нь хүргэдэг аутсорсинг үйлчилгээ үзүүлэгч юм. Бид танай байгууллагын хэрэглэгчидтэй харилцах харилцааг үр ашигтай, нэгдмэл байдлаар удирдан зохион байгуулж, хэрэглэгчдийн датаг нэгтгэн цуглуулах, борлуулалтын сэжим үүсгэх, тусгайлсан урамшуулал хэрэгжүүлэх, хэрэглэгчдийн тань сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд туслах болно.
Our services | Solutions

ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ШИЙДЭЛ

Бид танай байгууллагыг төлөөлөн хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж, та бүхнийг үндсэн үйл ажиллагаандаа төвлөрөх боломжийг олгохын зэрэгцээ, хэрэглэгчийн үйлчилгээгээ мэргэжлийн бөгөөд зохистой зардлын түвшинд удирдахад дэмжиж, хамтран ажилладаг.


ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТӨВИЙН АУТСОРСИНГ

Contact Center Outsourcing

зөвлөгөх үйлчилгээ, сургалт


Customer Service Consulting

CRM ПЛАТФОРМ
BITRIX 24


Bitrix 24 CRM platform

Contact Center Outsourcing

ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТӨВИЙН АУТСОРСИНГ

ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ, ХАЛАМЖЛАХ

Танай байгууллагыг төлөөлөн хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж, та бүхнийг үндсэн үйл ажиллагаандаа төвлөрөх боломжийг олгохын зэрэгцээ, хэрэглэгчийн үйлчилгээгээ мэргэжлийн бөгөөд зохистой зардлын түвшинд удирдахад бид хамтран ажилладаг.

Хэрэглэгчийн лавлагаа, гомдол, мэдээлэл авах хүсэлтийг бүхий л сувгаар (дуудлага, дижитал суваг гэх мэт) мэргэжлийн түвшинд танай байгууллагын ажилтны адил хүлээн авч, мэдээллээр хангаж, шийдвэрлэн ажиллана.

Хэрэглэгчийн гомдлыг дараагийн түвшинд шийдэхдээ хамтрагч байгууллагатай харилцан тохирсон процессийн дагуу ажиллах түргэн шуурхай үйлчлэх системийг үүсгэнэ.

Боломжит хэрэглэгчтэй эргэн холбогдох, сануулга илгээх, уулзалт товлох, үйлчилгээний мониторинг хийх, сэтгэл ханамжийг хэмжих зэргээр үүсгэсэн харилцааг тасралтгүй халамжилж, борлуулалтын худалдан авалтын давтамж болон брэндийн нэр хүндийг нэмэгдүүлж ажиллана.

БОРЛУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ

Танай байгууллагын борлуулалт үйлчилгээний сувгийн зохион байгуулалт хэрэглэгчийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцэж байна уу?

Бидний ур чадвар болон технологийг хослуулан танай байгууллагын орох гарах дуудлага, мессеж, имэйл, чат гэх мэт хандалтыг ангилан, CRM-д мэдээллийн сан үүсгэн, боломжит худалдан авагч, хэрэглэгчдийн датагаар борлуулалтын багийг хангаж, үр дүнг хэмжинэ.

Бид борлуулалт болон уулзалт товлох, үйлчилгээ авах цаг захиалгын системийг нэвтрүүлж, хамтран ажиллагч байгууллагын мэргэжлийн ажилтнуудыг ажлын бүтээмж, үр дүнг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллаж байна.

Одоогийн хэрэглэгчдийн мэдээлэлд тулгуурлан нэмэлт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, багц ахиулах замаар нэг хэрэглэгчид ногдох дундаж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх. 

Борлуулалтын дараахь үйлчилгээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж үнэнч хэрэглэгчдийн тоог нэмэх нь шинэ хэрэглэгчид зарцуулах маркетингийн зардлыг хэмнэнэ.

Маркетинг автоматжуулалт

Маркетинг, борлуулалт-үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг автоматжуулах, хэрэглэгчээ илүү ойлгох болон тусгайлсан урамшуулал сурталчилгааг хийх өргөн боломж.

Бид танай байгууллагын урамшуулал, маркетингийн хөтөлбөрийг дуудлага, мессеж, цахим шуудан болон бүх төрлийн чат, нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэх боломжийг олгоно.

Утсаар зорилтот хэрэглэгчтэй холбогдон, мэдээлэл сурталчилгаа хүргэх замаар борлуулалт хийнэ. Түүнчлэн хэрэглэгчийг халамжлах, хадгалах урамшууллын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой

Хэрэглэгчдийн дата, зан төлөвийг тодорхойлох, NPS хэмжихдээ  утсан болон онлайн сувгаар судалгааны мэдээлэл цуглуулан Bitrix24 платформын тусламжтайгаар боловсруулж бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, үйлчилгээгээ сайжруулах боломжийг олгоно.

customer service Consulting

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Хэрэглэгч төвтэй тогтолцоо

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний чанарыг удирдах CRM систем нэвтрүүлэх

утсан болон сошиал Сувгийн менежмент

Хэрэглэгчтэй харилцах сувгийн менежмент, зохион байгуулалт болон тэдгээрийн чанарыг хэмжих KPI

үйлчилгээний чанарын  стандартууд KPI

Хэрэглэгчийн гомдол шийдвэрлэх процесс, чанарын стандартууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх систем

Сургалт

Борлуулалт, үйлчилгээний ажилтны сургалт, мониторинг, гүйцэтгэлд суурилсан цалин, урамшууллын систем

Testimonials

Харилцагчдын СЭТГЭГДЭЛ

"Let's digitize your business together"

МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГ

Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, дэвшилтэт технологид суурилсан хэрэглэгчийн үйлчилгээ, чанарын удирдлагын систем, борлуулалт маркетингийн шийдлийг нэвтрүүлэх замаар харилцагч байгууллагадаа бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд нь үнэ цэнэ нэмсэн хамтрагч нь байхыг зорино.

sarantuya@sabax.mn
Үүсгэн байгуулагч

Гүйцэтгэх захирал

Б.Сарантуяа

Ментор

Д.Энхбат

info@sabax.mn
CRM зөвлөх

Ч.Хэрлэнбат

info@sabax.mn
Чанарын удирдлага, менежементийн зөвлөх

Т.Пүрэвхатан

oyunchimeg@sabax.mn
Үйл ажиллагаа, түншлэл

хариуцсан менежер

Б.Оюунчимэг

info@sabax.mn
Бизнес Хөгжлийн 

менежер

С.Мөнхзул

МЕДИА

Шинэ мэдээ, нийтлэлтэй танилцана уу.

CRM form will load here